Kontakt oss

Grunneier har utbyggingsavtale med Rindalshytter AS,
noe gjør veien fra drøm til ferdig hytte så rask og enkel som mulig.
Avtalen omfatter at tomteeier enten kjøper ferdig oppført hytte eller byggesett i fra Rindalshytter AS.

Ta kontakt med grunneier om befaring i området!

Petter Baalsrud
E-post:baalsru@online.no
Telefon: 909 38 057