Reguleringsplan

Reguleringsplanen for Resvatnet hyttegrend ble godkjent i oktober 2009.
Planen inneholder 17 nye tomter, godkjent med vei, vann og avløp.
Her kan du laste ned reguleringsplan med bestemmelser for området.

Reguleringsplan med bestemmelser.pdf